Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Ogłoszenia o zamówieniach publicznych / Zaproszenie do składania ofert - Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na obszarach stanowiących własność Gminy Bogatynia
Zaproszenie do składania ofert - Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na obszarach stanowiących własność Gminy Bogatynia

Data publikacji:

25 Kwiecień 2019

Zamawiający - Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania pn.: „Likwidacja dzikich wysypisk odpadów na obszarach stanowiących własność Gminy Bogatynia”. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)