Jesteś tutaj: Strona główna / OGŁOSZENIA / Zamówienia Publiczne / Zamówienia publiczne - wyniki
WYNIK - Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów znajdujących się na terenie otwartego basenu miejskiego zlokalizowanego w Bogatyni przy ul. Kąpielowej

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Wykonanie projektu geotechnicznego wraz z dokumentacją badań podłoża i oceną przydatności do wbudowania gruntów znajdujących się na terenie otwartego basenu miejskiego zlokalizowanego w Bogatyni przy ul. Kąpielowej została wybrana oferta złożona przez: LABTECHNE sp. z o.o., ul. Szkolna 9B, 59-900 Łagów

Zawiadomienie o wyborze oferty oferty - Bieżąca eksploatacja drogowej sygnalizacji świetlnej

Zawiadomienie o wyborze oferty oferty - Bieżąca eksploatacja drogowej sygnalizacji świetlnej.pdf

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK – przy ul. Zgorzeleckiej w Bogatyni

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Bogatynia oraz prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK – przy ul. Zgorzeleckiej w Bogatyni

Bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw i siłowni zewnętrznej

Bieżąca naprawa i konserwacja elementów na placach zabaw i siłowni zewnętrznej

Bieżąca naprawa oraz konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w roku 2019 r

Bieżąca naprawa oraz konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia w roku 2019 r

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa pomocy dydaktycznych

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa pomocy dydaktycznych

[ WYNIK ] Przeglądy, czyszczenie i konserwacja separatorów urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu Gminy Bogatynia

Zamawiający - Gmina Bogatynia uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Przeglądy, czyszczenie i konserwacja separatorów urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe odprowadzane z terenu Gminy Bogatynia została wybrana oferta nr 3 złożona przez AWAS-SERVIS Sp. z o.o., ul. Egejska 1/34, 02-764 Warszawa. Cena ofertowa: 39.651,12 zł brutto, termin wykonania: 30.10.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Analiza finansowa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z ustaleniem stawek opłat za gospodarowanie odpadami

Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Analiza finansowa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z ustaleniem stawek opłat za gospodarowanie odpadami” została wybrana Oferta Nr 10  złożona przez EKOLOG Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań, wstępna ryczałtowa cena ofertowa: 7 380,00 zł brutto

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Czyszczenie rowów na terenie miasta i gminy Bogatynia

Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Czyszczenie rowów na terenie miasta i gminy Bogatynia , została wybrana Oferta Nr 2 złożona przez Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o. o, ul. Kilińskiego 17, 59-920 Bogatynia. Wstępna ryczałtowa cena ofertowa: 9.963,00 zł brutto

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej

Zamawiający - Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej, została wybrana Oferta Nr 2 złożona przez EKOSERVICE sp. z o.o. USŁUGI sp.k., pl. Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów. Wstępna ryczałtowa cena ofertowa: 64.616,40 zł brutto.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniach wodnoprawnych

Zamawiający - Gmina Bogatynia uprzejmie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: Wykonanie operatów wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniach wodnoprawnych została wybrana oferta nr 8 złożona przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze WROTECH Sp. z o.o.,  ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław.

[wynik] Ochrona fizyczna obiektu (inwestycji) – Otwartego Kąpieliska w Bogatyni (pakiet 1); Monitoring systemu alarmowego budynków i pomieszczeń stanowiących własność Gminy Bogatynia (pakiet 2)

Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ochrona fizyczna obiektu (inwestycji) – Otwartego Kąpieliska w Bogatyni (pakiet 1); Monitoring systemu alarmowego budynków i pomieszczeń stanowiących własność Gminy Bogatynia (pakiet 2)”  prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1986) o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zostały wybrane oferty z nr 1.

Wynik - Obsługę prawna Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Bogatyni

Obsługę prawna Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz Bogatyńskiego Ośrodka Kultury w Bogatyni 

Wynik - Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 7.000.000,00 PLN

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn pn.: Udzielenie Gminie Bogatynia kredytu długoterminowego w kwocie 7.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, w szczególności: wynagrodzeń osobowych w jednostkach podległych, zobowiązań z tytułu dostaw i usług z terminem wymagalności przypadającym do dnia 31.12.2018r.  została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Unieważnienie - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Rewitalizacja Centrum Bogatyni

Unieważnienie - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Rewitalizacja Centrum Bogatyni

Wynik - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej Bogatynia - Opolno Zdrój - Uhelna (CZ)

Wynik - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej Bogatynia - Opolno Zdrój - Uhelna (CZ)

Wynik - Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej ulicy Parkowej w Bogatyni-Zatoniu

Wynik - Remont istniejącej nawierzchni asfaltowej ulicy Parkowej w Bogatyni-Zatoniu

Unieważnienie - Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy oraz w 20 jednostkach organizacyjnych gminy

Unieważnienie - Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu gminy oraz w 20 jednostkach organizacyjnych gminy

Wynik - Odbudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap II

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbudowa ulicy Wiosennej w Bogatyni – Etap II” prowadzonego w ramach trybu przetarg nieograniczony – została wybrana oferta z nr 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Inwentaryzacja punktów oświetleniowych w Gminie Bogatynia

Zamawiający – Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Inwentaryzacja punktów oświetleniowych w Gminie Bogatynia" została wybrana oferta nr 3 złożona przez:
GISON sp. z o.o., Chmieleniec 18/12, 30-348 Kraków

Cena brutto: 54.900,00zł